Om Laan.no

Denne siden er drevet av FolkelÄnet Telefinans as som er en av landets stÞrste formidlere av forbruksfinansiering. FolkelÄnet Telefinans as eies av Telefinans as som har formidlet lÄn til det norske folk siden 1985. I samarbeide med Interstep as og Finansa as tilbyr vi billÄn.

Opplysningsplikt
Som finansagent for flere banker skal vi forberede og fremme sÞknad om innskuddsavtaler, lÄneavtaler, kausjonsavtaler og/eller kortprodukter til en eller flere av de nevnte bankene. SÞknaden skal inneholde fullstendig og korrekt informasjon om alle relevante forhold for vedkommende produkt. Banken foretar deretter en selvstendig vurdering av sÞknaden der informasjon fra kunden og agenten og andre kilder legges til grunn.
Vi gjÞr oppmerksom pÄ at vi, som finansagent, mottar provisjon fra bankene pÄ bakgrunn av inngÄtte avtaler om lÄn m.m. formidlet gjennom oss. Vi har ikke anledning til Ä motta godgjÞrelse fra andre enn vedkommende banker , jfr. Finansavtalelovens § 88. Vi er lovpÄlagt Ä se til at bankens plikter overfor kunden er oppfylt innenfor det oppdraget vi har fÄtt fra vedkommende bank. Dersom banken eller vi misligholder forpliktelsene i relasjon til konkrete produkter kan kunden gjÞre eventuelle misligholdssanksjoner gjeldende direkte mot vedkommende bank.
Dersom vĂ„rt eventuelle mislighold gjelder andre forhold, for eksempel investeringsrĂ„d gitt av oss, kan klager bare rettes mot banken hvis vi er tilknyttet agent for vedkommende bank etter verdipapirhandellovens § 10 – 16. For tiden formidler vi ikke konsesjonspliktige investeringstjenester/produkter..

0/5 (0 Reviews)