Lån til depositum

Få et lån til depositum til leiligheten

Når man skal leie en leilighet eller et hus, så er det vanlig å bruke depositum som en sikkerhet for utleieren. Dette er penger som skal settes inn på en sperret konto, og verken utleier eller leietaker skal ha tilgang til disse i løpet av leieperioden. Dersom det skjer skade på boligen i løpet av leieperioden kan utleier kreve å få utbetalt penger fra depositumet, og det er dermed en enkel måte å sikre seg at han får pengene han har krav på i slike tilfeller.


Problemet med depositum er at de ofte kan være svindyre. Det er ganske fritt frem for utleier å sette depositum som han ønsker, og den kan dermed være på så mye som 6 måneders leie. Likevel er det vanligst å bruke en sum tilsvarende 3 eller 4 måneder leie i depositum. Dersom leia er på 7 000kr i måneden, er det dermed vanlig å ha et depositum som ligger på mellom 21 000 og 28 000kr, noe som er en veldig stor sum for de aller fleste, spesielt hvis det er snakk om studenter eller lignende. I tillegg skal man jo betale husleie ved siden av depositumet, og for veldig mange er det umulig å få samlet inn såpass mye penger for å få råd til å flytte inn i leiligheten eller huset man leier.
Ta lån til depositum for å løse problemet

En løsning som mange benytter seg av er å ta lån til depositum. Da slipper man å finne frem over 20 000kr selv, og kan istedenfor fokusere på å skaffe penger til husleie og ting man trenger til den nye boligen.

Det finnes i bunn og grunn to typer lån som kan ordne opp i problemet, og det første vi skal ta for oss er et depositumlån. Dette er en type lån de aller fleste banker tilbyr kundene sine, og lar deg få et avdragsfritt lån som settes direkte inn på depositumkontoen. Da slipper man å gjøre noe selv, for banken ordner det aller meste for deg. Dette lånet fungerer ved at man kun betaler renter, enten hver måned, eller hver tredje måned. Man betaler aldri avdrag, og det er dermed kun en liten sum som skal betales hver måned. Lånet vil aldri synke, og når man flytter ut av leiligheten igjen vil alle pengene gå tilbake til banken (med mindre utleier setter krav om dem).

Det er mulig å låne både hele, eller deler av depositumet med et depositumlån. Det er klart at det blir billigere om man har en viss del av depositumet selv, så det kan lønne seg å spytte inn noen tusenlapper selv, hvis man har råd til det.

Et annet alternativ er å ta et vanlig forbrukslån for å dekke depositumet. Da låner man penger som med alle andre lån, og velger selv å bruke pengene på depositumet. Deretter får man en faktura hver måned, og denne inneholder både renter, avdrag og gebyrer. Fordelen med dette lånet er at lånesummen synker, og dersom man skal ha lånet i mange år, så kan dette være mest lønnsomt i lengden. Om man plutselig har litt ekstra penger til overs kan man når man helst betale ned lånet sitt, og dermed være kvitt all gjelden. Hvis man betaler ned hele lånet før man flytter ut, får man dermed også beholde alle pengene fra depositumet.