Tilbakebetaling og økonomiske vanskeligheter

Det er lett å få panikk hvis du sliter med å klare avdragene på gjelden din. Men mens det kanskje virker umulig å komme ajour, er det alltid en måte å takle økonomiske vanskeligheter på.

Her er vår guide til å takle tilbakebetaling av lån mens du har økonomiske vanskeligheter.

Hvis du ikke klarer å tilbakebetale lånet

Kanskje har du mistet jobben, eller gått gjennom en familiekrise, noe som har gjort deg ute av stand til å oppfylle de økonomiske pliktene dine. Men hva enn som er grunnen, vet du kanskje ikke hvor du skal søke hjelp eller hvem du skal snakke med.

Så fort du innser at du er ute av stand til å tilbakebetale lånet eller betale avdragene, må du snakke med långiveren din om vanskelighetene. Se om du kan få til en avtale med dem ved å, for eksempel, redusere de månedlige avdragene og spre dem over en lengre nedbetalingstid. Du kan kanskje til og med få dem til å stanse renter og gebyrer – eller utarbeide en gjeldsordning. Ved å bruke en slik kan du betale en sum penger som deles mellom kreditorene dine.

Som det første steget er det alltid lurt å snakke med folkene du skylder penger, og forklare situasjonen. De bør være glade for at du har kontaktet dem, og vil jobbe med deg for å lage en nedbetalingsplan som passer deg.

Sliter du med å betale regninger og avdrag må du sikre deg at du får hjelp raskt, og bremse forbruket. Det er lett at gjeld bygger seg opp og blir enda vanskeligere å betale hvis du ikke handler så raskt som mulig.

Lag et budsjett

Lag et budsjett ved å liste opp utgiftene dine og se hvilke områder du kan redusere. Dette hjelper deg å bremse forbruket og ta kontroll over økonomien din.

Så må du prioritere gjelden din. Betal deg selv først, for det du trenger for å spise og komme deg på jobb, for eksempel. Når du har satt til side penger til daglige utgifter kan du så betale regninger og avdrag i prioritert rekkefølge.